Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem pripojiť telefón k počítaču pomocou kábla USB?
Po pripojení k počítaču sa vás zariadenie opýta, aký režim chcete použiť.
Ak chcete prenášať dáta medzi zariadením a počítačom, vyberte režim „Prenos súborov“.
Ak chcete preniesť fotografie alebo súbory, keď nie je podporovaný režim MTP, vyberte režim „Prenos fotografií (PTP)“.
Ak chcete deaktivovať všetky pripojenia umožňujúce prenos dát a súborov do počítača a uviesť zariadenie do režimu výhradne na nabíjanie, vyberte možnosť „Nabiť toto zariadenie“.
Ak chcete do počítača nainštalovať klienta Multi-screen Share, zvoľte možnosť „Multi-screen Share (počítačový klient)“. Akonáhle vyberiete tento režim pripojenia, môžete dvakrát kliknúť na disk počítača a nainštalovať nástroj „Multi-screen Share“, ktorý zaisťuje skutočné prepojenie počítača a telefónu (pre Android 12).
Počítače so systémom Windows XP sa nemusia k zariadeniu správne pripojiť, pretože v prednastavenom nastavení nemajú nainštalované správne ovládače. Na vyriešenie tohto problému si stiahnete a nainštalujte aplikáciu Windows Media Player 11 alebo novšiu, ktorá obsahuje správne ovládače.
Počítače so systémom MAC OS X 10.5 alebo starším sa nemusia k zariadeniu správne pripojiť, pretože v predvolenom nastavení nemajú nainštalované riadne ovládače. Na vyriešenie tohto problému si stiahnite a nainštalujte aplikáciu Android File Transfer, ktorá obsahuje správne ovládače.