Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem používať funkciu Edge Bar? (Android 12)
Systém Android 12 ponúka novú funkciu – Edge Bar. Prejdením od ikony bóje dovnútra otvoríte Edge Bar. Nový Edge Bar podporuje užitočné funkcie, ako sú snímky časti obrazovky, plávajúce okná atď. Ak chcete nejakú aplikáciu otvoriť v režime plávajúceho okna, pretiahnite jej ikonu z postranného panela. Výberom tlačidla plus pridajte požadovanú funkciu či obsah.
Ďalšie nastavenia môžete vykonať zvolením možností na hlavnej ponuke -> „Nastavenia“ -> „Pokročilé funkcie“ -> „Edge Bar“.