Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem rýchle spustiť fotoaparát?
Metóda 1: Dvojitým stlačením tlačidla zapnutie/vypnutie na ktorejkoľvek obrazovke rýchlo spustíte fotoaparát.
Metóda 2: Zvoľte možnosti „Nastavenia“ -> „Tlačidlá a gestá“ -> „Inteligentné tlačidlo“ -> nastavte spúšťanie fotoaparátu jedným/dvomi stlačením/dlhým stlačením inteligentného tlačidla. Môžete si prispôsobiť veľa užitočných funkcií, aby sa vám telefón používal ľahšie (pre Android 12).
⑯. Správy