Vyberte inú krajinu na získanie služby
Prečo nemôžem zariadenie spárovať s iným zariadením s funkciou Bluetooth?
a) Uistite sa, že je funkcia Bluetooth zapnutá, pokiaľ sa chcete pripojiť k ďalšiemu zariadeniu.
b) Ak vaše zariadenie s funkciou Bluetooth vyžaduje prístupový kľúč a vy ho nepoznáte, vyskúšajte 0000 alebo 1234, alebo nahliadnite do dokumentácie priloženej k vášmu zariadeniu s funkciou Bluetooth.
c) Ak má vaše zariadenie s funkciou Bluetooth batériu, pripojte zariadenie k zdroju napájania a skúste to znova. Ak je úroveň nabitia príliš nízka, vaše zariadenie sa nemusí podariť spárovať s iným zariadením.
d) Skontrolujte, že je váš telefón kompatibilný so zariadením s funkciou Bluetooth. Ak problém pretrváva u jedného zariadenia s funkciou Bluetooth, príčinou môže byť, že toto zariadenie nie je kompatibilné s vaším telefónom/tabletom.
e) Ak je iné zariadenie s funkciou Bluetooth už spárované, zrušte toto spárovanie a skúste znova vyhľadať možné pripojenia.
f) Skúste resetovať alebo aktualizovať svoje zariadenie. (Pozrite si otázku „Ako vykonať návrat do továrenského nastavenia“ a „Ako aktualizovať svoje zariadenie“).
Ak vyššie popísané možnosti nepomohli, môžete kontaktovať našu horúcu linku alebo centrum opráv, kde získate profesionálnu technickú asistenciu. Informácie o horúcej linke alebo centre opráv získate na webových stránkach TCL alebo v aplikácii „Centrum podpory“.