Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako zistím, či moje zariadenie bude fungovať s mojím operátorom SIM karty?
Na obale zariadenia skontrolujte podporované pásma mobilnej siete a porovnajte ich s podporovanými pásmami SIM karty.
Prípadne môžete kontaktovať predajcu, od ktorého ste telefón kúpili, a spýtať sa ho, či telefón podporuje vašu SIM kartu.