Vyberte inú krajinu na získanie služby
Čo mám robiť, keď sa batérie v zariadení pri normálnom používaní rýchlo vybijú?
a) Skontrolujte, či je zariadenie v prostredí s vysokou alebo nízkou teplotou vzduchu. Ak je, odporúčame ho používať len pri normálnych prevádzkových podmienkach.
b) Deaktivujte funkcie Bluetooth, Wi-Fi alebo GPS, ak ich nepoužívate.
c) Batérie sa rýchlo vybijú pri hraní hier alebo sledovaní videí. To je normálne, keď dlho bežia veľké hry alebo sledujete videá.
d) Batérie zariadenia sa môžu vybíjať rýchlejšie, ak na pozadí beží príliš mnoho aplikácií alebo ak nebola vyprázdnená medzipamäť systému. Stlačením tlačidla Ponuka v dolnom rohu obrazovky zobrazte nedávno použité aplikácie. Pre zavretie úloh klepnite na možnosť „Vymazať všetko“.
e) Skúste resetovať alebo aktualizovať svoje zariadenie. (Pozrite si otázku „Ako vykonať návrat do továrenského nastavenia“ a „Ako aktualizovať svoje zariadenie“).
Ak vyššie popísané možnosti nepomohli, môžete kontaktovať našu horúcu linku alebo centrum opráv, kde získate profesionálnu technickú asistenciu. Informácie o horúcej linke alebo centre opráv získate na webových stránkach TCL alebo v aplikácii „Centrum podpory“.