Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako nájdem číslo modelu a sériové číslo na soundbaroch TCL

Na zadnom paneli soundbaru.
Pri TS9030 ho nájdete v spodnej časti soundbaru.