Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako zmeniť oprávnenie pre svoje aplikácie?
„Oprávnenia aplikácie“ môžete zmeniť v ponuke „Nastavenia“ -> „Aplikácie“ -> „Správca oprávnení“ -> vyberte oblasť. Výberom alebo zrušením výberu jednotlivých polí pridelíte alebo odoberiete príslušné oprávnenia.