VÍTEJTE V

17. Jak mohu ztišit vyzváněcí tón příchozího hovoru?

Před přijetím hovoru lze vyzvánění ztišit 4 způsoby:

Metoda 1: Stiskněte tlačítko pro zvýšení/snížení hlasitosti na boku zařízení.

Metoda 2: Povolte funkci Gesta z aplikace „Telefon“, kde stisknete ikonu nabídky v pravém horním rohu displeje. Poté přejděte do nabídky „Nastavení“ -> „Usnadnění“ a aktivujte možnost „Ztlumit při otočení zařízení“. Od teď můžete příchozí hovory ztlumit otočením telefonu.

Metoda 3: Přejděte do nabídky „Nastavení“ -> „Zvuk“ -> aktivujte „Tichý režim“.

Metoda 4: Přetáhněte stavový řádek prstem dolů a poté klepnutím na ikonu „Oznámení“ přepněte na „Vibrace“ nebo „Ztlumit“.
Poznámka: Současným stisknutím tlačítka „Zapnutí/vypnutí“ a tlačítka pro „zvýšení hlasitosti“ rychle přepnete do režimu vibrací.