Zvolte jinou zemi pro získání služby
TCL 20L | 6,67palcový displej
: TCL 20L

TCL 20L

6,67palcový displej

ČASTÉ DOTAZY

Filtry

Jak mohu naformátovat kartu SD ve svém zařízení?

# Kontakt

Jak importovat kontakty přímo do účtu Google?

# Fotoaparát

Jak mohu změnit výchozí vyzváněcí tón a upravit hlasitost příchozích hovorů?

# Vyzváněcí tón a zvuky

Jak mohu použít plovoucí okno / rozdělenou obrazovku?

# Internet a aplikace

Jak se můj telefon připojuje k síti Wi-Fi?

# Internet a aplikace

Proč se nemohu připojit ke konkrétnímu Wi-Fi routeru?

# Internet a aplikace

Kolik zařízení Bluetooth lze současně připojit?

# Bluetooth

Proč se při nahrávání videa neaktivují žádná oznámení?

# Zpráva

Jak mohu na svém zařízení zálohovat data?

# Zálohování a obnovení

Jak mohu provést obnovení továrního nastavení telefonu?

# Zálohování a obnovení

Jak nastavím SD kartu?

# Kontakt

Jak mohu přenést data z interního úložiště na SD kartu?

# Kontakt

Jak mohu využít svoji kartu SIM pro videohovory?

# Zpráva

Co mám dělat, pokud po dokončení obnovení továrního nastavení požaduje telefon zadání informací o účtu Google?

# Zabezpečení

Proč funkce odemknutí obličejem funguje pomalu nebo nefunguje vůbec?

# Zabezpečení

Jak mohu zapnout ladění USB?

# Zařízení

Co mám dělat, když chci vložit nebo vyjmout kartu SIM?

# Zařízení

Co mám dělat, pokud se zařízení nabíjí pomalu nebo se nenabíjí vůbec?

# Kontakt

Jak mohu připojit telefon k počítači pomocí kabelu USB?

# Kontakt

Jaké nevhodné používání telefonu může potenciálně poškodit baterii?

# Kontakt

Co mám dělat, když systém zařízení reaguje s prodlevou nebo zamrzá?

# Kontakt

Jak mohu využít funkci Talkback?

# Zpráva

Co mám udělat s použitými zařízeními?

# Zpráva

Jak změnit oprávnění pro své aplikace?

# Základní nastavení

How can I transfer data from the internal storage to the SD card?

# Kontakt

How can I format SD card in my device?

# Kontakt

What should I do if my device cannot charge or charges slowly?

# Kontakt

How can I connect my phone to a PC via a USB cable?

# Kontakt

What kinds of phone use may potentially damage the battery?

# Kontakt

What should I do if my device system lags or freezes?

# Kontakt

Jak zařízení nastavit po jeho prvním zapnutí?

# Základní nastavení

Jak změním jazyk zařízení?

# Základní nastavení

Kde zjistím číslo IMEI mého zařízení?

# Základní nastavení

Jak mohu pořídit snímek obrazovky?

# Základní nastavení

Jak mohu vytvořit video obsahu na obrazovce?

# Základní nastavení

How can I set up my SD card?

# Kontakt

Co je to Google Lens?

# Základní nastavení

Jak mohu aktivovat nabídku usnadnění?

# Základní nastavení

Jak mohu rychle a snadno spravovat oznámení aplikací?

# Základní nastavení

Co mám dělat, když aplikace poté, co na ni klepnu, zobrazí zprávu, že je pozastavená?

# Základní nastavení

Co mám dělat, když mi displej telefonu zežloutl?

# Základní nastavení

Co mám dělat, když navigační tlačítka z displeje zmizí?

# Úvodní obrazovka

Když se dotknu displeje chytrého telefonu, jeho obsah se přiblíží. Jak tuto funkci vypnu?

# Úvodní obrazovka

Jak mohu změnit velikost písma na displeji?

# Úvodní obrazovka

Jak mohu ztišit vyzváněcí tón příchozího hovoru?

# Zpráva

Co mám udělat, pokud nemohu přijmout hovory nebo vždy dostávám informace o zmeškaných hovorech?

# Zpráva