VÍTEJTE V

14. Co mám dělat, když mi displej telefonu zežloutl?

a. Zkontrolujte, jestli je aktivní režim ochrany před námahou zraku. Tento režim odfiltrovává modré světlo a upravuje barevnou teplotu displeje, aby se tolik nenamáhal váš zrak.
1) Zvolte možnosti „Nastavení“ -> „Displej“ -> „Režim ochrany před námahou zraku“ -> klepnutím na přepínač zapněte či vypněte tento režim.
2) Odkudkoli v telefonu přetáhněte dolů panel rychlých nastavení -> klepnutím na příslušnou ikonu zapněte či vypněte režim ochrany před námahou zraku.

b. V režim pro čtení se obrazovka zbarví do černobíla, aby to vypadalo, že čtete normální knihu. Zvolte možnosti „Nastavení“ -> „NXTVISION“ -> „Režim pro čtení“ -> klepnutím na přepínač zapněte či vypněte tento režim.