Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak mohu vytvořit video obsahu na obrazovce?
Přejetím prstem dolů otevřete na jakékoli obrazovce rychlá nastavení a potom klepnutím na ikonu „Záznamník obrazovky“ vytvoříte video (posunutím vlevo je zobrazíte na druhé stránce).
Další nastavení můžete provést zvolením možností na hlavní nabídce -> „Nastavení“ -> „Pokročilé funkce“ -> „Záznamník obrazovky“