Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak mohu provést obnovení továrního nastavení telefonu?
Upozornění: tato akce vymaže všechny vaše osobní údaje a stažené aplikace.
Důrazně doporučujeme, abyste zálohovali svá osobní data, jinak o ně můžete přijít. (Podívejte se na otázku „Jak zálohovat má data“)
Ujistěte se, že úroveň nabití baterie je vyšší než 30 %.
Odeberte ze zařízení váš účet Google, než provedete návrat do továrního nastavení. (Podívejte se na otázku „Jak odebrat účet Google z vašeho zařízení“)
Podle níže uvedených pokynů můžete svůj telefon obnovit do stavu z výroby.
a) Přejděte do nabídky „Nastavení“.
b) Klepněte na možnost „Systém“
c) Klepněte na možnost „Reset“.
d) Začněte výběrem možnosti „Vymazat všechna data“ (obnovení továrních dat).
e) V otevřeném okně klepněte na možnost „Vymazat všechna data“.
f) Klepněte na možnost „Vymazat všechna data“.

Obnovení továrního nastavení, když je telefon vypnutý:
a) Vypněte telefon. Dlouze stiskněte současně tlačítko „Zapnutí/Vypnutí“ a tlačítko „Zvýšit hlasitost“, dokud se neobjeví logo značky. Pak tlačítka uvolněte. Chvíli počkejte a pak aktivujte režim obnovení systému Android.
b) Pomocí tlačítka pro úpravu hlasitosti vyberte možnost „Vymazat data / tovární nastavení“ a stisknutím tlačítka „Zapnutí/Vypnutí“ potvrďte obnovení továrních nastavení.
c) Pomocí tlačítek pro úpravu hlasitosti vyberte možnost „Obnovení továrních dat“ a stisknutím tlačítka „Zapnutí/Vypnutí“ potvrďte odstranění všech uživatelských dat.
d) Po obnovení továrního nastavení stiskněte tlačítko pro úpravu hlasitosti a vyberte možnost „Restartovat systém“. Akci potvrďte stisknutím tlačítka „Zapnutí/Vypnutí“.