Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak mohu použít rozdělenou obrazovku?
Metoda 1:
a) Dotkněte se ikony ve spodní části obrazovky. Zobrazí se nedávno používané aplikace.
b) Pokud aktuální aplikace podporuje funkci rozdělené obrazovky, v horní části obrazovky se zobrazí výzva k operaci rozdělené obrazovky: „Přejetím prstem do rohu aktivujete režim plovoucího okna / rozdělené obrazovky“. Rozdělte obrazovku klepnutím na ikonu rozdělená obrazovka v levém horním rohu nebo přesunutím aplikace do levého horního rohu.
Metoda 2:
Jděte do „Nastavení“ -> „Tlačítka a gesta“ -> „Gesta“ -> „Gesto pro rozdělenou obrazovku“, poté na domovské obrazovce nebo v aplikacích podporujících rozdělenou obrazovku přejeďte 3 prsty nahoru pro aktivování tohoto režimu.