Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám dělat, pokud se zařízení nabíjí pomalu nebo se nenabíjí vůbec?
a) Je USB kabel nabíječky, samotná nabíječka nebo nabíjecí port zařízení nějak viditelně poškozený? Pokud ano, zálohujte svá data a vezměte své zařízení spolu s dokladem o koupi do našeho centra oprav. Tam získáte odbornou technickou pomoc.
b) Zařízení nejméně 30 minut nabíjejte oficiální nabíječkou od společnosti TCL a poté je zkuste zapnout znovu.
c) Zkontrolujte, jestli nemáte nainstalované nějaké aplikace třetí strany na správu spotřeby. Pokud ano, odinstalujte je.
d) V průběhu nabíjení používejte zařízení vždy jen krátce.
e) Zkuste resetovat nebo aktualizovat vaše zařízení. (Podívejte se na otázku „Jak provést návrat do továrního nastavení“ a „Jak aktualizovat mé zařízení“).
Jestliže dříve popsané možnosti nepomohly, můžete kontaktovat naši horkou linku nebo centrum oprav, kde získáte profesionální technickou asistenci. Informace k horké lince nebo centru oprav získáte na webových stránkách TCL nebo v aplikaci „Centrum podpory“.