Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám dělat, když se mé zařízení nechce zapnout?
a) Zařízení nejméně 30 minut nabíjejte oficiální nabíječkou od společnosti TCL a poté ho zkuste zapnout znovu.
b) Na 10 až 15 sekund stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud zařízení nezavibruje. Tím provedete vynucený restart.
c) Zkuste resetovat nebo aktualizovat vaše zařízení. (Podívejte se na otázku „Jak provést návrat do továrního nastavení“ a „Jak aktualizovat mé zařízení“).
Jestliže dříve popsané možnosti nepomohly, můžete kontaktovat naši horkou linku nebo centrum oprav, kde získáte profesionální technickou asistenci. Informace k horké lince nebo centru oprav získáte na webových stránkách TCL nebo v aplikaci „Centrum podpory“.