Zvolte jinou zemi pro získání služby

Důrazně doporučujeme, abyste si zálohovali všechna svá osobní data, jinak o ně přijdete. (Jak zálohovat)
Nabijte baterii telefonu na více než 30 %.

Před obnovením výchozího továrního nastavení odeberte ze zařízení svůj účet Google.(Jak ze zařízení odebrat účet Google )

A. Obnovení továrního nastavení můžete provést následujícím postupem:
1) Přejděte do nabídky „Nastavení“.
2) Klepněte na možnost „Systém“.
3) Klepněte na možnost „Obnovení“.
4) Začněte klepnutím na možnost „Obnovení továrních nastavení“.
5) Klepněte na možnost „RESETOVAT TELEFON“.
6) Klepněte na možnost „VYMAZAT VŠE“.

B. Obnovení továrního nastavení, když je telefon vypnutý:
1) Vypněte telefon. Dlouze stiskněte tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti, dokud se neaktivuje režim obnovení systému Android.
2) Stisknutím tlačítka pro úpravu hlasitosti vyberte možnost „Smazat data / obnovit tovární nastavení“ (nebo v některých verzích softwaru možnost „Ano“) a pak stisknutím tlačítka napájení potvrďte obnovení továrních nastavení.
3) Pomocí tlačítka pro úpravu hlasitosti vyberte možnost „Obnovení továrních nastavení“ a stisknutím tlačítka napájení potvrďte odstranění všech uživatelských dat. 4) Po obnovení továrních nastavení stiskněte tlačítko pro úpravu hlasitosti a vyberte možnost „Restartovat systém“. Rozhodnutí potvrďte stisknutím tlačítka napájení.