Zvolte jinou zemi pro získání služby
Když soundbar nejde zapnout.

1. Ujistěte se, že napájecí kabel je správně zapojen do soundbaru i do zásuvky.
2. Ujistěte se, že jde proud a zásuvka je v pořádku.
3. Ujistěte se, že soundbar se zapnul.