Zvolte jinou zemi pro získání služby
Když soundbar nevydává žádný zvuk.

1. Nejprve se ujistěte, že zvukový kabel je správně zapojen. (v případě TV a připojení HDMI do TV portu označeného jako HDMI ARC).
2. Ujistěte se, že jste vybrali ten správný zdroj zvuku.
3. Stiskněte "+" pro zvýšení hlasitosti.
4. Ujistěte se, že soundbar není ztišený.