Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak mohu aktivovat nabídku usnadnění?
Nabídka usnadnění umožňuje zvětšit písmo v nabídkách telefonu. Dále umožňuje nastavovat gesta, hardwarová tlačítka, navigaci atd.
Přejděte do nabídky „Nastavení“ -> „Usnadnění“ -> „Nabídka usnadnění“ -> „Zkratka nabídky usnadnění“, stisknutím přepínač aktivujte -> klepněte na možnost „Povolit“ -> „CHÁPU“ -> na obrazovce se objeví tlačítko usnadnění.