Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám dělat, když je signál na mém zařízení slabý / úroveň příjmu je nízká?
a) Zkuste telefon restartovat.
b) Přejděte do otevřené oblasti s lepším signálem a zkuste to znovu nebo kontaktujte vašeho operátora a zeptejte se ho na pokrytí ve vaší oblasti.
c) Přejetím prstem dolů zpřístupníte nabídku rychlého nastavení z jakékoli obrazovky. Výběrem ikony letadla povolte režim Letadlo a po několika minutách ho zase zakažte. Pak zkontrolujte síťové připojení znovu.
d) Vložte vaši SIM kartu do jiného zařízení, abyste zjistili, zda je problém vyřešen. Tento test odhalí, zda je potíž s vaší SIM kartou nebo zařízením.
e) Máte-li na telefonu ochranný obal, přesvědčte se, zda je problém vyřešen po jeho sundání.
f) Zkuste resetovat nebo aktualizovat vaše zařízení. (Podívejte se na otázku „Jak provést návrat do továrního nastavení“ a „Jak aktualizovat mé zařízení“).
Jestliže dříve popsané možnosti nepomohly, můžete kontaktovat naši horkou linku nebo centrum oprav, kde získáte profesionální technickou asistenci. Informace k horké lince nebo centru oprav získáte na webových stránkách TCL nebo v aplikaci „Centrum podpory“.