Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám dělat, pokud se zařízení nemůže připojit k internetu přes mobilní data?
Pokud máte problém s připojením k internetu přes mobilní data, zkuste následující opatření:
Problém s nastavením zařízení:
a) Ujistěte se, že je aktivní připojení k mobilní síti. Přejetím dolů na kterékoli obrazovce otevřete rychlá nastavení. Aktivací možnosti „Mobilní data“ zapněte přístup k datovému připojení.
b) Je-li zařízení připojené k Wi-Fi a tato síť Wi-Fi neumožňuje připojení k internetu, vypněte modul Wi-Fi na panelu rychlých nastavení a zapněte mobilní data. Vaše zařízení se pak připojí k internetu prostřednictvím mobilních dat. Pokud je současně povoleno připojení přes síť Wi-Fi i přes mobilní data, zařízení upřednostňuje Wi-Fi.
c) Zkuste zapnout a vypnout Režim letadlo.
d) Zkuste resetovat síťová nastavení zvolením možností „Nastavení“ -> „Systém“ -> „Reset“ -> „Reset síťových nastavení“ -> „RESETOVAT NASTAVENÍ“ v místním okně -> „RESETOVAT NASTAVENÍ“.
Problémy se SIM kartou:
a) Zkontrolujte, zda máte dostatečný kredit. Pravidelně si dobíjejte kredit, ať můžete využívat připojení k internetu nepřetržitě.
b) Zkontrolujte, zda na kovovém povrchu vaší SIM karty nejsou šmouhy nebo škrábance. V případě potřeby si od operátora vyžádejte náhradní SIM kartu.
c) Zkontrolujte, zda zařízení není blokované pro síť konkrétního operátora. Pokud ano, zařízení je možná použitelné pouze s kartou SIM tohoto operátora. Na obalu zařízení zkontrolujte podporovaná pásma mobilní sítě a porovnejte je s podporovanými pásmy SIM karty.
Problém s pokrytím signálem v dané oblasti:
Přesuňte se na místo se silnějším signálem a zkuste to znovu.
Zkuste resetovat nebo aktualizovat vaše zařízení. (Podívejte se na otázku „Jak provést návrat do továrního nastavení“ a „Jak aktualizovat mé zařízení“).
Jestliže dříve popsané možnosti nepomohly, můžete kontaktovat naši horkou linku nebo centrum oprav, kde získáte profesionální technickou asistenci. Informace k horké lince nebo centru oprav získáte na webových stránkách TCL nebo v aplikaci „Centrum podpory“.