Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám dělat, když systém zařízení reaguje s prodlevou nebo zamrzá?
a) Zkuste zařízení restartovat.
b) Nabijte baterii zařízení alespoň na 20 %.
c) Systém vašeho zařízení může reagovat s prodlevou, pokud na pozadí běží příliš mnoho aplikací nebo pokud nebyla vyprázdněna mezipaměť systému. Stisknutím tlačítka Nabídka v dolním rohu obrazovky zobrazte nedávno použité aplikace. Pro zavření úloh klepněte na možnost „Vymazat vše“.
d) Chcete-li zajistit v úložišti zařízení dostatek místa, čas od času odinstalujte nepoužívané aplikace.
e) Pokud k potížím dochází při použití aplikace třetí strany, odinstalujte ji.
f) Pokud hrajete hry, sledujete videa online nebo posloucháte hudbu online, zařízení může kvůli nekvalitnímu síťovému připojení reagovat se zpožděním nebo zamrznout. Na několik minut zapněte režim Letadlo, pak ho vypněte a znovu zkontrolujte připojení k síti. Případně se přesuňte na místo s lepším síťovým připojením
g) Zkuste resetovat nebo aktualizovat vaše zařízení. (Podívejte se na otázku „Jak provést návrat do továrního nastavení“ a „Jak aktualizovat mé zařízení“).
Jestliže dříve popsané možnosti nepomohly, můžete kontaktovat naši horkou linku nebo centrum oprav, kde získáte profesionální technickou asistenci. Informace k horké lince nebo centru oprav získáte na webových stránkách TCL nebo v aplikaci „Centrum podpory“.