Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak změnit oprávnění pro své aplikace?
„Oprávnění aplikace“ můžete změnit v nabídce „Nastavení“ -> „Aplikace“ -> „Správce oprávnění“ -> Vyberte oblast. Výběrem nebo zrušením výběru jednotlivých polí udělíte nebo odeberete příslušná oprávnění.