Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak mohu rychle a snadno spravovat oznámení aplikací?
Když podržíte oznámení na stavovém řádku, zobrazí se dvě možnosti „Prioritizovat“ a „Ztlumit“.
1) Výběrem možnosti „Prioritizovat“ povolíte zvukové signály při příštích oznámeních dotyčné aplikace.
2) Výběrem možnosti „Ztlumit“ ztlumíte všechna oznámení této aplikace.
Další nastavení můžete provést tak, že vyberete možnosti „Nastavení“ -> „Aplikace“ -> vyberte požadovanou aplikaci -> „Oznámení aplikace“.