Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám dělat, když mi displej telefonu zežloutl?
a. Zkontrolujte, jestli je aktivní režim ochrany před námahou zraku. Režim pohodlného sledování filtruje modré světlo a upravuje teplotu barev displeje pro nižší namáhání vašeho zraku.
1) Přejděte do nabídky „Nastavení“ -> „Displej“ -> „Režim ochrany před námahou zraku“ -> klepnutím na přepínač zapněte či vypněte tento režim.
2) Odkudkoli v telefonu přetáhněte dolů panel rychlých nastavení -> klepnutím na příslušnou ikonu zapněte či vypněte režim ochrany před námahou zraku.
b. V režim pro čtení se obrazovka zbarví do černobíla, aby to vypadalo, že čtete normální knihu. Zvolte možnosti „Nastavení“ -> „NXTVISION“ -> „Režim pro čtení“ -> klepnutím na přepínač zapněte či vypněte tento režim.