Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak mohu ztišit vyzváněcí tón příchozího hovoru?
Před přijetím hovoru lze vyzvánění ztišit několika způsoby:
Metoda 1: Stiskněte tlačítko pro zvýšení/snížení hlasitosti na boku zařízení.
Metoda 2: Přejděte do nabídky „Nastavení“ -> „Zvuk“ -> aktivujte „Tichý režim“.
Metoda 3: Přetáhněte stavový řádek prstem dolů a poté klepnutím na ikonu „Zvuk“ přepněte na „Vibrace“.
Poznámka: Současným stisknutím tlačítka „Zapnutí/vypnutí“ a tlačítka pro „zvýšení hlasitosti“ rychle přepnete do režimu vibrací.