Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak mohu použít plovoucí okno / rozdělenou obrazovku?
Klepnutím na nabídku zobrazíte nedávno použité aplikace.
Přejetím prstem do horního levého/pravého rohu aktivujete plovoucí okno / rozdělenou obrazovku.