Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak se můj telefon připojuje k síti Wi-Fi?
Funkce Wi-Fi v systému prošla několika vylepšeními, díky nimž je připojování k jiným zařízením rychlejší a bezpečnější.
Metoda 1: Připojení Wi-Fi zapnete následujícím způsobem:
1) Na úvodní obrazovce nebo v hlavní nabídce klepněte na ikonu „Nastavení“.
2) Klepněte na ikonu Wi-Fi.
3) Přepněte přepínač do polohy „Zapnuto“. Zařízení vyhledá dostupné sítě a zobrazí jejich názvy.
*Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.
*Pokud zařízení najde síť, ke které jste se dříve již připojili, připojí se k ní automaticky.
4) Klepnutím na název sítě zobrazíte další podrobnosti nebo se k síti připojíte.
5) Zadejte heslo nebo další přihlašovací údaje potřebné pro připojení k síti.
Metoda 2:
Předávání hesla k síti Wi-Fi někomu jinému přes nabídku nastavení je nyní snazší. V části Wi-Fi můžete nasdílet heslo formou QR kódu, případně zde můžete naskenovat QR kód sítě Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Už není nutné převracet router a hledat štítek s jeho heslem.
1) Viz metoda 1, kroky 1 až 4
2) Klepněte na název sítě
3) Klepněte na ikonu u řádku pro zadání hesla.
4) Naskenováním QR kódu se připojte k síti Wi-Fi.