Zvolte jinou zemi pro získání služby
Proč se nemohu připojit ke konkrétnímu Wi-Fi routeru?
Systém Android nabízí bezpečnostní nástroje, které omezují přístup aplikací k číslu IMEI, sériovému číslu a dalším identifikačním údajům zařízení. Také vás lépe chrání při používání sítí Wi-Fi, a to pomocí nastavování náhodné MAC adresy zařízení.
Pokud zařízení používáte k práci, vaše organizace může vyžadovat MAC adresu rozhraní Wi-Fi na vašem zařízení pro účely připojení k bezdrátové síti. Nastavení soukromí pro připojení k síti Wi-Fi používá ve výchozím stavu náhodně přidělenou MAC adresu. Pokud toto nastavení chcete změnit na „Použít MAC adresu zařízení“, postupujte následovně:
1) Klepněte na možnost „Nastavení“.
2) Klepněte na ikonu „Wi-Fi“.
3) V seznamu podržte název sítě Wi-Fi, ke které jste připojeni.
4) V otevřeném dialogovém okně klepněte na možnost „Upravit“.
5) Klepněte na položku „Pokročilé možnosti“.
6) V části „Soukromí“ klepněte na možnost „Používat náhodnou MAC adresu“ a z vyskakovací nabídky vyberte možnost „Použít MAC adresu zařízení“.