Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak mohu provést obnovení továrního nastavení telefonu?
Podle níže uvedených pokynů můžete svůj telefon obnovit do stavu z výroby.
1) Přejděte do nabídky „Nastavení“.
2) Klepněte na možnost „Systém“.
3) Klepněte na možnost „Obnovení“.
4) Pro spuštění klepněte na možnost „Obnovení továrních dat“.
5) V otevřeném okně klepněte na možnost „RESETOVAT TELEFON“.
6) Klepněte na možnost „RESETOVAT TELEFON“.
Upozornění: tato akce vymaže všechny vaše osobní údaje a stažené aplikace.

Obnovení továrního nastavení, když je telefon vypnutý:
1) Vypněte telefon. Dlouze přidržte současně tlačítko „zapnutí/vypnutí“ a tlačítko „zvýšení hlasitosti“, dokud se nespustí režim obnovení systému Android.
2) Pomocí tlačítek pro úpravu hlasitosti vyberte možnost „Vymazat data / tovární nastavení“ a stisknutím tlačítka „Zapnutí/Vypnutí“ potvrďte obnovení továrních nastavení.
3) Pomocí tlačítek pro úpravu hlasitosti vyberte možnost „Obnovení továrních dat“ a stisknutím tlačítka „Zapnutí/Vypnutí“ potvrďte odstranění všech uživatelských dat.
4) Po obnovení továrního nastavení stiskněte tlačítko pro úpravu hlasitosti a vyberte možnost „Restartovat systém“. Rozhodnutí potvrďte stisknutím tlačítka „Zapnutí/Vypnutí“.