Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám dělat, pokud se zařízení nabíjí pomalu nebo se nenabíjí vůbec?
1) Zkontrolujte, zda zařízení nemá problém s rychlým vybíjením baterie. Pokud zařízení spotřebovává energii rychle, nabíjí se pomalu.
2) Zkontrolujte, jestli nemáte nainstalované nějaké aplikace na správu spotřeby od jiných dodavatelů. Pokud ano, odinstalujte je.
3) K nabíjení zařízení používejte jen oficiální nabíječku.
4) V průběhu nabíjení používejte zařízení vždy jen krátce.
5) Proveďte zálohu osobních údajů a zařízení obnovte do továrního nastavení nebo aktualizujte na nejnovější verzi systému a pokus opakujte.
Pokud problém přetrvává, proveďte zálohu osobních údajů a zařízení odneste spolu s dokladem o koupi do jednoho z našich servisů. Zde vám bude poskytnuta profesionální technická pomoc.