Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak mohu využít funkci Talkback?
Funkce Talkback slouží ke čtení obrazovky, primárně je určena pro uživatele trpící slepotou či slabozrakostí. Umožňuje interakci se zařízením pomocí mluveného projevu. V tomto režimu se tlačítko vybírá dvojitým rychlým dotykem tlačítka.
Přejděte do nabídky „Nastavení“ -> „Usnadnění“ -> „Použít Talkback“ a klepnutím na přepínač funkci zapněte/vypněte.
Ovládání pomocí funkce Talkback:
– Posunutím doprava nebo doleva se přesouvejte mezi položkami
– Dvojitým poklepáním aktivujte položku
– Posunutím dvěma prsty se posouvejte