Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak mohu zapnout ladění USB?
Chcete-li zapnout ladění USB, použijte následující postup:
a) Přejděte do nabídky „Nastavení“ -> „Systém“ -> „Informace o telefonu/tabletu“ -> „Číslo sestavení“.
b) Čísla sestavení se dotkněte alespoň 7krát.
c) Stiskněte ve vyskakovacím okně tlačítko „OK“, čímž povolíte nastavení pro vývojáře a zobrazíte upozornění na to, že je režim pro vývojáře již zapnutý.
d) Znovu se vraťte do nabídky „Systém“, kde nyní najdete „Možnosti pro vývojáře“.
e) Aktivujte položku „Možnosti pro vývojáře“.
f) Aktivujte položku „Ladění USB“ a klepnutím na „OK“ ve vyskakovacím okně umožníte ladění USB.
Poznámka: Dostupná nastavení a nabídky mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.