Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám dělat, když se připojení přes funkci Multi-screen Share nezdaří?
a) Přečtěte si informace na obalu zařízení a zjistěte, zda zařízení funkci Multi-screen Share podporuje.
b) Spusťte nástroj „Multi Screen Share“, klikněte na ikonu a výběrem možnosti „Aktualizovat“ zjistěte, jestli používáte nejnovější verzi tohoto nástroje.
c) Během připojení na žádném ze zařízení nevypínejte funkci Wi-Fi ani Bluetooth.
d) Pokud jste připojili notebook, nepřepínejte jej do režimu úspory energie ani k němu nepřipojujte externí adaptér Wi-Fi či Bluetooth.
e) Zkuste resetovat nebo aktualizovat vaše zařízení. (Viz otázka „Jak v zařízení provést obnovení továrního nastavení?“ v modulu Zálohování a obnovení a otázka „Jak mohu zařízení aktualizovat?“ v modulu Základní nastavení.)
Jestliže dříve popsané možnosti nepomohly, můžete kontaktovat naši horkou linku nebo centrum oprav, kde získáte profesionální technickou asistenci. Informace o horké lince nebo centru oprav získáte na oficiálních webových stránkách nebo v aplikaci „Centrum podpory“.
Poznámka: Tato častá otázka platí pouze pro zařízení s funkcí Multi-Screen Share.
Dostupná nastavení a nabídky mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.