Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co dělat, když obrazovka zařízení zůstává během hovoru aktivní?
Zkuste změnit úhel obrazovky zařízení vůči obličeji – měl by být menší než 30°.