Zvolte jinou zemi pro získání služby
Proč se nemohu připojit ke konkrétnímu Wi-Fi routeru?
Systém Android nabízí bezpečnostní nástroje, které omezují přístup aplikací k číslu IMEI, sériovému číslu a dalším identifikačním údajům zařízení. Také vás lépe chrání při používání sítí Wi-Fi, a to pomocí nastavování náhodné MAC adresy zařízení.
Pokud zařízení používáte k práci, vaše organizace může vyžadovat MAC adresu rozhraní Wi-Fi na vašem zařízení pro účely připojení k bezdrátové síti. Nastavení soukromí rozhraní Wi-Fi používá jako výchozí náhodné MAC adresy, toto budete muset ručně změnit na „Použít MAC adresu zařízení“ podle následujících kroků:
1) Wi-Fi s heslem
a) Klepněte na možnost „Nastavení“.
b) Klepněte na ikonu „Wi-Fi“.
c) Klepněte na název sítě Wi-Fi pro vstup do prostředí zadávání hesla.
d) Klepněte na položku „Pokročilé možnosti“.
e) V části „Soukromí“ klepněte na možnost „Používat náhodnou MAC adresu“ a z vyskakovací nabídky vyberte možnost „Použít MAC adresu zařízení“.
f) Pak zadejte správné heslo pro připojení k síti Wi-Fi.
2) Wi-Fi bez hesla
a) Klepněte na možnost „Nastavení“.
b) Klepněte na ikonu „Wi-Fi“.
c) Klepněte na název sítě Wi-Fi pro uložení této sítě Wi-Fi.
d) V seznamu podržte název sítě Wi-Fi, ke které jste připojeni.
e) V otevřeném dialogovém okně klepněte na možnost „Upravit“.
f) Klepněte na položku „Pokročilé možnosti“.
g) V části „Soukromí“ klepněte na možnost „Používat náhodnou MAC adresu“ a z vyskakovací nabídky vyberte možnost „Použít MAC adresu zařízení“
Poznámka: Dostupná nastavení a nabídky mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.