Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám dělat, když zařízení nemůže přijímat nebo odesílat zprávy?
a) Zkontrolujte, zda není zaplněna paměť telefonu.
b) Pokud zařízení nedokáže odesílat nebo přijímat MMS zprávy, přejděte do nabídky „Nastavení“ -> „SIM karta a mobilní síť“ nebo „Mobilní síť“  -> klikněte na název sítě -> „Názvy přístupových bodů“, poznačte si názvy přístupových bodů MMS a ověřte u operátora sítě dostupnost služby MMS.
c) Zkontrolujte, zda máte dobrý příjem signálu. Je-li signál slabý, přesuňte se na otevřené místo s lepším signálem a zkuste to znovu.
d) Zkontrolujte, zda máte dostatečný kredit. Nabijte si kredit, abyste předešli přerušení služeb zasílání zpráv.
e) Zkuste resetovat nebo aktualizovat vaše zařízení. (Viz otázka „Jak v zařízení provést obnovení továrního nastavení?“ v modulu Zálohování a obnovení a otázka „Jak mohu zařízení aktualizovat?“ v modulu Základní nastavení.)
Jestliže dříve popsané možnosti nepomohly, můžete kontaktovat naši horkou linku nebo centrum oprav, kde získáte profesionální technickou asistenci. Informace o horké lince nebo centru oprav získáte na oficiálních webových stránkách nebo v aplikaci „Centrum podpory“.
Poznámka: Dostupná nastavení a nabídky mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.