Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak mohu pořídit snímek obrazovky?
Pomocí snímku obrazovky mohou uživatelé snadněji sdílet obsah své obrazovky. Hardwarová tlačítka umožňují pořídit snímek obrazovky a uložit jej v zařízení. Snímek poté můžete v galerii (nebo podobné aplikaci) prohlížet, upravovat a sdílet.
Metoda 1: Stiskněte současně na několik sekund tlačítko Zapnutí/Vypnutí a tlačítko pro snížení hlasitosti.
Metoda 2: Přejetím prstem dolů získáte přístup k rychlému nastavení z libovolné obrazovky a poté kliknutím na ikonu Snímek obrazovky vytvořte snímek obrazovky.
Metoda 3: Přejděte do nabídky „Nastavení“ -> „Tlačítka a gesta“ -> „Gesta“ -> „Snímek obrazovky třemi prsty“. Stisknutím přepínače funkci aktivujte a pak přejeďte 3 prsty směrem dolů.
Poznámka: Dostupná nastavení a nabídky mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.