Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak mohu rychle a snadno spravovat oznámení aplikací?
Když podržíte oznámení na stavovém řádku, zobrazí se dvě možnosti: „Upozorňování/Prioritizovat“ a „Ztlumit“.
a) Výběrem možnosti „Upozorňování/Prioritizovat“ povolíte zvuková nebo vibrační upozornění při příštích oznámeních dotyčné aplikace.
b) Výběrem možnosti „Ztlumit“ ztlumíte všechna oznámení této aplikace
Další nastavení můžete provést tak, že vyberete možnosti „Nastavení“ -> „Aplikace“ -> „ZOBRAZIT VŠECHNY APLIKACE (××)“ -> vyberte požadovanou aplikaci -> „Oznámení aplikace“.
Poznámka: Dostupná nastavení a nabídky mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.