Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak mohu vytvořit video obsahu na obrazovce?
Přejetím prstem dolů otevřete na jakékoli obrazovce rychlá nastavení a potom klepnutím na ikonu „Záznamník obrazovky“ vytvoříte záznam (na druhé stránce, případně přidejte dlaždice kliknutím na ikonu „Upravit“ ).
Další nastavení můžete provést zvolením možností na hlavní nabídce -> „Nastavení“ -> „Pokročilé funkce“ -> „Záznamník obrazovky“
Poznámka: Dostupná nastavení a nabídky mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.