Zvolte jinou zemi pro získání služby
Proč nemám na obrazovce ikonu signálu 5G?
Pokud se nezobrazuje indikátor sítě 5G:
a) Zkontrolujte, zda je síť 5G povolená. Zvolte „Nastavení“ -> „Mobilní síť“ nebo „Karta SIM a mobilní síť“ -> „5G“ -> stisknutím přepínače povolte funkci „5G“.
b) Kontaktujte svého operátora a ověřte dostupnost sítě 5G.
c) Pokud k problému dochází jen na určitém místě, běžte na místo se silným signálem a zkuste to znovu.
Poznámka: Stav sítě a signálu můžete zkontrolovat v nabídce „Nastavení“ -> „Systém“ -> „O telefonu/tabletu“ -> „Stav“ -> „Stav SIM karty“.
Poznámka: Tato častá otázka platí pouze pro zařízení podporující připojení 5G.
Dostupná nastavení a nabídky mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.