Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám dělat, když se neozývá žádný zvuk nebo je slabý?
Pokud se tento problém vyskytujte během hovoru:
a) Kvalitu hovoru zlepšíte přesunem na místo se silnějším signálem nebo s menším rušením. Toto chování je normální a neznačí problém se zařízením.
b) Zkuste pro uskutečňování hovorů použít náhlavní soupravu. Zlepšila se kvalita hovoru? Pokud je kvalita hovoru lepší, mikrofon nebo přijímač zařízení mohou být poškozeny. Zálohujte svá data a vezměte své zařízení spolu s dokladem o koupi do našeho centra oprav. Tam získáte odbornou technickou pomoc.
c) Zkontrolujte stav hardwaru. Zvolte možnosti „Centrum podpory“ -> „Diagnostika hardwaru“ -> „ZAHÁJIT TESTOVÁNÍ“ -> udělte oprávnění potřebná k diagnostice -> podle pokynů proveďte test. Zejména zkontrolujte, jestli funguje mikrofon. Pokud se jedná o chybu hardwaru, proveďte zálohu osobních údajů a zařízení odneste spolu s dokladem o koupi do našeho servisu. Zde vám bude poskytnuta profesionální technická pomoc.
Žádný zvuk:
a) Zkuste hlasitost hovoru zvýšit stisknutím tlačítka pro zvýšení hlasitosti.
b) Zkontrolujte, zda je aktivní režim ztlumení. Dotykem ho vypnete.
c) Zkuste uskutečnit hovor s jiným telefonem. Takto ověříte, zda je problém ve vašem zařízení.
Pokud se tento problém vyskytujte, když přehráváte hudbu nebo video:
a) Zvuk vašeho zařízení může být špatný kvůli špatnému připojení k internetu. Na několik minut zapněte režim Letadlo, pak ho vypněte a znovu zkontrolujte připojení k síti. Případně se přesuňte na místo s lepším síťovým připojením.
b) Na zařízení otevřete aplikaci pro fotoaparát a nahrajte video. Otevřete a přehrajte nahrané video.
Je-li zvuk v pořádku, když přehráváte video, znamená to, že reproduktor zařízení funguje normálně.
Zkuste resetovat nebo aktualizovat vaše zařízení. (Viz otázka „Jak v zařízení provést obnovení továrního nastavení?“ v modulu Zálohování a obnovení a otázka „Jak mohu zařízení aktualizovat?“ v modulu Základní nastavení.)
Jestliže dříve popsané možnosti nepomohly, můžete kontaktovat naši horkou linku nebo centrum oprav, kde získáte profesionální technickou asistenci. Informace o horké lince nebo centru oprav získáte na oficiálních webových stránkách nebo v aplikaci „Centrum podpory“.
Poznámka: Dostupná nastavení a nabídky mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.