Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak změnit výchozí vyzváněcí tón a upravit hlasitost příchozích hovorů?
Vaše zařízení používá k upozornění na některé události zvuky a vibrace, jako jsou vyzváněcí tóny, oznámení, budík nebo navigační zpětná vazba. Kterýkoli z těchto zvuků můžete přizpůsobit a upravit jeho hlasitost.
1) Změna výchozího vyzváněcího tónu pro příchozí hovory:
a) Na úvodní obrazovce nebo v hlavní nabídce klepněte na ikonu „Nastavení“.
b) Klepněte na možnost „Zvuk a vibrace“.
c) Klepněte na možnost „Vyzváněcí tón a vibrace“.
d) Zobrazí se seznam vyzváněcích tónů.
e) Klepnutím na vyzváněcí tón jej vyberte a poslechněte si jej. Také můžete klepnout na možnost „Vlastní vyzváněcí tón“, vybrat z hudební aplikace požadovaný soubor MP3 a klepnout na tlačítko „OK“.
2) Nastavení hlasitosti pro příchozí hovory:
a) Na úvodní obrazovce nebo v hlavní nabídce klepněte na ikonu „Nastavení“.
b) Klepněte na možnost „Zvuk a vibrace“.
c) Zobrazí se panel s hlasitostí. Přetažením upravte hlasitost.
Poznámka: Tato častá otázka neplatí pro Wi-Fi verzi tabletu.
Dostupná nastavení a nabídky mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.