Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám dělat, když je signál na mém zařízení slabý / úroveň příjmu je nízká?
a) Zkuste zařízení restartovat.
b) Přejděte do otevřené oblasti s lepším signálem a zkuste to znovu nebo kontaktujte vašeho operátora a zeptejte se ho na pokrytí ve vaší oblasti.
c) Přejetím prstem dolů zpřístupníte nabídku rychlého nastavení z jakékoli obrazovky. Kliknutím na ikonu „Letadlo“ povolte režim Letadlo a po několika minutách ho znovu vypněte. Pak zkontrolujte síťové připojení znovu.
d) Vložte vaši SIM kartu do jiného zařízení, abyste zjistili, zda je problém vyřešen. Tento test odhalí, zda je potíž s vaší SIM kartou nebo zařízením.
e) Máte-li zařízení v ochranném obalu, vyjměte jej z něj a ověřte, zda problém nebyl vyřešen.
f) Zkuste resetovat nebo aktualizovat vaše zařízení. (Viz otázka „Jak v zařízení provést obnovení továrního nastavení?“ v modulu Zálohování a obnovení a otázka „Jak mohu zařízení aktualizovat?“ v modulu Základní nastavení.)
Jestliže dříve popsané možnosti nepomohly, můžete kontaktovat naši horkou linku nebo centrum oprav, kde získáte profesionální technickou asistenci. Informace o horké lince nebo centru oprav získáte na oficiálních webových stránkách nebo v aplikaci „Centrum podpory“.
Poznámka: Dostupná nastavení a nabídky mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.