Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak připojit mé zařízení k počítači nebo jinému zařízení pomocí kabelu USB/OTG?
Po připojení zařízení k počítači se zobrazí vyskakovací okno s výzvou k volbě požadovaného režimu. Případně klikněte na možnosti „Nastavení“ -> „Připojení“ -> kliknutím na „Připojení USB“ vyberte požadovaný režim.
Pokud chcete přenášet data mezi zařízením a počítačem, vyberte režim „Přenos souborů“.
Chcete-li přenést fotografie nebo soubory, když není podporován režim MTP, vyberte režim „Přenést fotografie (PTP)“.
Chcete-li deaktivovat všechna připojení umožňující přenos dat a souborů do počítače a uvést zařízení do režimu výhradně pro nabíjení, vyberte možnost „Nabít toto zařízení“.
Pokud chcete do počítače nainstalovat klienta Multi-screen Share, zvolte možnost „Multi-screen Share (počítačový klient)“. Jakmile vyberete tento režim připojení, můžete dvakrát kliknout na disk počítače a nainstalovat nástroj „Multi-screen Share“, který umožňuje propojení počítače a zařízení.
Počítače se systémem Windows XP se nemusí k zařízení správně připojit, protože ve výchozím nastavení nemají nainstalované řádné ovladače. K vyřešení tohoto problému si stáhněte a nainstalujte aplikaci Windows Media Player 11 nebo novější, která obsahuje správné ovladače.
Počítače se systémem Mac OS X 10.5 nebo starším se nemusí k zařízení správně připojit, protože ve výchozím nastavení nemají nainstalované řádné ovladače. K vyřešení tohoto problému si stáhněte a nainstalujte aplikaci Android File Transfer, která obsahuje správné ovladače.
Poznámka: Dostupná nastavení a nabídky mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.