Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám dělat, když se mé zařízení samo vypíná?
a) Vypněte zařízení a nejméně 30 minut ho nabíjejte oficiální nabíječkou a poté ho zkuste znovu zapnout.
b) Pokud k problému dochází při používání aplikace od třetí strany, zkontrolujte kompatibilitu dané aplikace s vaším zařízením a používanou verzí Androidu. Zkuste odinstalovat aplikaci třetí strany.
c) Zkuste resetovat nebo aktualizovat vaše zařízení. (Viz otázka „Jak v zařízení provést obnovení továrního nastavení?“ v modulu Zálohování a obnovení a otázka „Jak mohu zařízení aktualizovat?“ v modulu Základní nastavení.)
Jestliže dříve popsané možnosti nepomohly, můžete kontaktovat naši horkou linku nebo centrum oprav, kde získáte profesionální technickou asistenci. Informace o horké lince nebo centru oprav získáte na oficiálních webových stránkách nebo v aplikaci „Centrum podpory“.