Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám dělat, pokud se zařízení nemůže připojit k internetu přes mobilní data?
Pokud máte problém s připojením k internetu přes mobilní data, zkuste následující opatření:
Problém s nastavením zařízení:
a) Ujistěte se, že je aktivní připojení k mobilní síti. Přejetím prstem dolů na kterékoli obrazovce otevřete rychlá nastavení. Kliknutím na ikonu „mobilní data“ zapněte přístup k mobilnímu datovému připojení.
b) Je-li zařízení připojené k Wi-Fi a tato síť Wi-Fi neumožňuje připojení k internetu, vypněte modul Wi-Fi na panelu rychlých nastavení a zapněte mobilní data. Vaše zařízení se pak připojí k internetu prostřednictvím mobilních dat. Pokud je současně povoleno připojení přes síť Wi-Fi i přes mobilní data, zařízení upřednostňuje Wi-Fi.
c) Zkuste zapnout a vypnout Režim letadlo.
d) Zkuste resetovat síťová nastavení zvolením možností „Nastavení“ -> „Systém“ -> „Reset“ -> „Reset síťových nastavení“ -> „RESETOVAT NASTAVENÍ“ v místním okně -> „RESETOVAT NASTAVENÍ“.
Problémy se SIM kartou:
a) Zkontrolujte, zda máte dostatečný kredit. Pravidelně si dobíjejte kredit, ať můžete využívat připojení k internetu nepřetržitě.
b) Zkontrolujte, zda na kovovém povrchu vaší SIM karty nejsou šmouhy nebo škrábance. V případě potřeby si od operátora vyžádejte náhradní SIM kartu.
c) Zkontrolujte, zda zařízení není blokované pro síť konkrétního operátora. Pokud ano, zařízení je možná použitelné pouze s kartou SIM tohoto operátora. Na obalu zařízení zkontrolujte podporovaná pásma mobilní sítě a porovnejte je s podporovanými pásmy SIM karty.
Problém s pokrytím signálem v dané oblasti:
Přesuňte se na místo se silnějším signálem a zkuste to znovu.
Zkuste resetovat nebo aktualizovat vaše zařízení. (Viz otázka „Jak v zařízení provést obnovení továrního nastavení?“ v modulu Zálohování a obnovení a otázka „Jak mohu zařízení aktualizovat?“ v modulu Základní nastavení.)
Jestliže dříve popsané možnosti nepomohly, můžete kontaktovat naši horkou linku nebo centrum oprav, kde získáte profesionální technickou asistenci. Informace o horké lince nebo centru oprav získáte na oficiálních webových stránkách nebo v aplikaci „Centrum podpory“.
Poznámka: Dostupná nastavení a nabídky mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.