Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak mohu zařízení aktualizovat?
Než aktualizujete zařízení:
a) Důrazně doporučujeme, abyste před aktualizací zálohovali svá osobní data, jinak o ně můžete přijít. (Viz část „Jak zálohovat data v mém zařízení“ v modulu Zálohování a obnovení)
b) Ujistěte se, že úroveň nabití baterie je více než 30 %.
1) Aktualizace metodou FOTA
Firmware Over-The-Air (FOTA) je funkce, která umožňuje bezdrátovou aktualizaci firmwaru zařízení jeho výrobcem. Firmware běží na pozadí bez zásahu uživatele a zajišťuje, že hardware zařízení pracuje správně. Přejděte do nabídky „Nastavení“ -> „Systém“ -> „Aktualizace systému“.
2) Aktualizace s nástrojem Mobile Upgrade
Z oficiálních stránek společnosti si stáhněte nástroj Mobile Upgrade a nainstalujte jej do počítače. Spusťte tento nástroj a podle podrobných pokynů proveďte aktualizaci zařízení (viz uživatelská příručka dodávaná s tímto nástrojem). Zařízení bude nyní obsahovat nejnovější verzi softwaru.
Poznámka: Dostupná nastavení a nabídky mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.