Zvolte jinou zemi pro získání služby
Jak ztišit vyzváněcí tón příchozího hovoru?
Před přijetím hovoru lze vyzvánění ztlumit několika způsoby.
Metoda 1: Vyzvánění příchozího hovoru ztlumíte stisknutím tlačítka „Snížit hlasitost“ nebo „Zvýšit hlasitost“ nebo „Zapnutí/Vypnutí“.
Metoda 2: Vyzvánění vypnete dlouhým stisknutím tlačítka „Snížit hlasitost“.
Metoda 3: Přejděte do nabídky -> „Nastavení“ -> „Zvuk a vibrace“ -> aktivujte „Tichý režim“.
Metoda 4: Přetáhněte stavový řádek prstem dolů a poté klepnutím na ikonu „Média“ přepněte na „Vibrace“ nebo „Ztlumit“.
Metoda 5: Otevřete aplikaci „Telefon“ a stiskněte tlačítko Nabídka v pravém horním rohu obrazovky. Přejděte do nabídky „Nastavení“ -> „Zvuky a vibrace“ -> aktivujte funkci „Tichý režim“.
Metoda 6: Otevřete aplikaci „Telefon“ a stiskněte tlačítko Nabídka v pravém horním rohu obrazovky. Potom přejděte do nabídky „Nastavení“ -> „Ztišit překlopením“ -> aktivujte možnost „Ztišit překlopením“. Chcete-li ztlumit zvuk příchozího hovoru, telefon položte displejem dolů na rovný povrch.
Současným stisknutím tlačítka „Zapnutí/Vypnutí“ a tlačítka „Zvýšit hlasitost“ rychle aktivujete režim vibrací.
Poznámka: Tato častá otázka neplatí pro Wi-Fi verzi tabletu.
Dostupná nastavení a nabídky mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.